K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

13 december 2019

Inleiding volgt.

BB

KB

GL/TL

ML1/K/3

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

3. De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk:

  • principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen;
  • een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.
X X X