Voorbeelduitwerking K/7 Beeldvorming en stereotypering

13 december 2019

Inleiding volgt.

Cursief: alleen voor kb en gl/tl.

Bij het concretisering van eindterm 10 en 11 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van informatie. Aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming.

Gedacht kan worden aan:

het nieuws in de media is een deel van wat er werkelijk gebeurt en het resultaat van selectie; mensen (ook de leerlingen zelf) maken een selectie uit informatie op basis van hun achtergrond, normen, waarden en belangstelling (selectieve waarneming); deze selectie (door de media en door de mensen zelf) zal de beeldvorming bij mensen – over wat er in de wereld gebeurt – beïnvloeden; informatie uit verschillende (sociale) media over een bepaalde actualiteit of een maatschappelijke vraagstuk vergelijken.

Uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen.

Gedacht kan worden aan:

het verschil tussen feiten en meningen ten aanzien van verschillen tussen mannen en vrouwen; voorbeelden van traditionele opvattingen over jongens en meisjes die door media en/of opvoeding kunnen worden overgedragen (socialisatieproces); dat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen vroeger en in veel andere landen anders is.

Voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat er tegen te doen is. Beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.

Gedacht kan worden aan:

de begrippen vooroordelen en discriminatie; voorbeelden van vooroordelen en discriminatie; voorbeelden van situaties waarin geen sprake is van discriminatie, terwijl dat woord wel gebruikt wordt; oorzaken van discriminatie zoals het socialisatieproces (rol van de media en opvoeding/achtergrond); mogelijkheden die de overheid en organisaties hebben om vooroordelen en discriminatie te bestrijden; hoe mensen uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kunnen treden vanuit het beginsel gelijkwaardigheid zoals beschreven in artikel 1 van de Grondwet.

Van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.

Gedacht kan worden aan:

welke rol spelen de media bij de beeldvorming over een bepaald probleem of een bepaalde groep.