K/5: Sociale verschillen

13 december 2019

Inleiding volgt.

BB

KB

GL/TL

ML1/K/5

Sociale verschillen

6. De kandidaat kan:

  • met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen;
  • voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke positie en van conflicten die daarmee samenhangen;
  • maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid noemen.
X

7. De kandidaat kan:

  • met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen (sociale mobiliteit);
  • beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben en hoe daardoor conflicten kunnen ontstaan;
  • overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven en verklaren.
X X