Voorbeelduitwerking K/4 Cultuur en socialisatie

13 december 2019

Inleiding volgt.

Cursief: alleen voor kb en gl/tl

Bij het concretisering van eindterm 4 en 5 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven.

Gedacht kan worden aan:

 • het leren van waarden, normen, gewoonten en tradities;
 • leren door nadoen en doordat gedrag beloond of bestraft wordt;
 • het socialisatieproces;
 • door wie mensen gesocialiseerd worden (media, ouders, vrienden, school, werk, etc.);
 • het verschil tussen waarden en normen;
 • aangeboren of aangeleerd?

Uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en het socialisatieproces.

Gedacht kan worden aan:

 • verschillen tussen groepen met verschillende subculturen;
 • waarom mensen bij een subcultuur willen horen;
 • hoe het gedrag van mensen bepaald kan worden door de socialisatie binnen een subcultuur.

De rol van onderwijs (als socialiserende instantie) beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.

Gedacht kan worden aan:

 • het nut van onderwijs: voorbereiden op een beroep, emancipatie, het aanleren van waarden en normen;
 • dat het onderwijs een grotere rol heeft in de ontwikkeling (en socialisatie) van de mens dan vroeger, bijvoorbeeld omdat mensen langer naar school gaan.