Voorbeelduitwerking K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

13 december 2019

Inleiding volgt.

Bij het concretisering van eindterm 3 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen.

Gedacht kan worden aan:

  • Uitleggen waarom iets een maatschappelijk probleem is.
  • Benoemen welke groepen en organisaties bij dat probleem betrokken zijn.
  • Benoemen welke (tegengestelde en gemeenschappelijke) belangen die groepen en organisaties hebben.
  • Benoemen welke (tegengestelde en gemeenschappelijke) normen en waarden die groepen en organisaties hebben.
  • Benoemen welke regels van toepassing zijn.
  • Uitleggen hoe de overheid of hoe politieke partijen het probleem willen oplossen.
  • Benoemen hoe men vroeger of tegenwoordig in andere landen tegen zo'n maatschappelijk probleem aankijkt.

Een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.

Gedacht kan worden aan:

  • Een standpunt formuleren met betrekking tot actuele vraagstukken en hier argumenten voor geven;
  • Een standpunt formuleren met betrekking tot een sociaal vraagstuk op basis een vergelijking van belangen, normen en waarden van de groepen die ermee te maken hebben