Voorbeelduitwerking K/2 Basisvaardigheden

17 december 2019

Voor een belangrijk deel kunt je deze basisvaardigheden het best toetsen in praktische opdrachten, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Het omgaan met bronnen en het op waarde schatten van informatie kan ook in een schriftelijke toets aan de orde komen.

Bij het concretisering van eindterm 2 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Basisvaardigheden die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

Gedacht kan worden aan:

Communiceren:

 • teksten begrijpend lezen en beluisteren;
 • eenvoudige, schriftelijke teksten produceren in correct Nederlands;
 • in gesprekken en bij presentaties passende verbale en non-verbale middelen kiezen;
 • een eigen standpunt verdedigen;
 • presenteren

Samenwerken:

 • sociale conventies in acht nemen;
 • overleggen en onderhandelen met anderen taken verdelen;
 • je aan afspraken houden;
 • rekening houden met anderen;
 • geven en incasseren van kritiek.

Informatie verwerven en verwerken:

 • bronnen zoeken, op waarde schatten, kiezen en ordenen;
 • bronnen gebruiken: vraaggesprekken, boeken en ander schriftelijk materiaal, audiovisuele bronnen, internet;
 • informatie bewerken: samenvatting, tabel, grafiek;
 • effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.

De basisvaardigheden hebben een sterke link met de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden.