Grotere keuzevrijheid

13 december 2019

De school, maar vooral de leerlingen, krijgen de mogelijkheid om activiteiten te kiezen die goed passen bij de regionale bewegingscultuur en de voorkeuren van leerlingen. Hiermee wordt een geleidelijke overgang naar een bewuste eigen keuze na de schoolperiode door de leerlingen bewerkstelligd.

De school dient binnen elke eindterm uit het domein Bewegen te streven naar een ruim aanbod waardoor leerlingen voldoende keuzemogelijkheden hebben. De keuzemogelijkheden voor de leerlingen liggen op de volgende gebieden:

  • de leerlingen moeten bij voorkeur in staat worden gesteld om te kiezen in welke spelonderdelen zij zich (verder) willen bekwamen;
  • de school kan zelf bepalen of er meer spelen worden aangeboden dan het minimum van vier;
  • de leerlingen moeten naast de spelonderdelen minimaal twee onderdelen kiezen uit het aanbod van de school voor de activiteitengebieden turnen, bewegen op muziek, atletiek en zelfverdediging;
  • de leerlingen moeten minimaal drie voor hen nieuwe activiteiten kiezen uit het geheel van keuzeactiviteiten, bij voorkeur uit andere activiteitengebieden dan die waar al in gekozen kon worden en bij voorkeur door de leerling zelf te kiezen uit een ruim aanbod of door de leerling zelf aangedragen.