Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma lichamelijke opvoeding is identiek voor havo en vwo.

Lichamelijke opvoeding kent voor zowel havo als vwo alleen een schoolexamen (SE). Dat SE omvat derhalve alle eindtermen.

Beide examenprogramma's kennen de volgende domeinen.

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein B: Bewegen
  • Domein C: Bewegen regelen
  • Domein D: Bewegen en gezondheid
  • Domein E: Bewegen en samenleving
  • Onderdelen naar keuze van de school

Het examenprogramma lichamelijke opvoeding bevat minder, en veel globalere eindtermen dan het programma van vóór 2007. Dit is gedaan vanwege de wens om docenten en scholen meer keuzevrijheid te bieden bij de invulling van het examenprogramma.
Overigens was ook het oude examenprogramma lichamelijke opvoeding van voor 2007 al van dien aard dat scholen ruimschoots in de gelegenheid waren om eigen keuzes in het programma in te bouwen. Die werden wellicht niet overal ten volle benut, maar dat was vooral een uitvoeringsprobleem. Ook in die zin is er niet veel veranderd sinds 2007. Het examenprogramma is dus in 2007 aangepast en geglobaliseerd, de inhoud is niet wezenlijk veranderd.