Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Voor lichamelijke opvoeding zijn er diverse afstemmingsmogelijkheden. In de praktijk zal het zo zijn dat docenten onderling onderzoeken of het ook echt zinvol is om deze afstemming daadwerkelijk te creëren.

Natuurwetenschappelijke vakken

Tussen biologie en het domein Bewegen en gezondheid zien we als mogelijkheden bijvoorbeeld:

 • een eenvoudig onderzoek doen naar de relatie inspanning en conditieopbouw;
 • het thema blessurepreventie;

Bij natuur- en scheikunde en de domeinen Bewegen en Gezondheid en bewegen:

 • ergonomische aspecten van bewegingen en houdingen (belasting en belastbaarheid);
 • mechanicaprincipes toegepast in de sport of bij acrobatische oefeningen.

Mens- en maatschappijvakken

In relatie tot het domein Bewegen en samenleving kan gedacht worden aan thema's als:

 • aandachtspunten voor een kritische sportdeelnemer
 • sport en maatschappij, met onderwerpen als invloed van de commercie, agressie, ethiek, milieu;
 • passieve deelname aan sport;
 • sport en de media;
 • bewegen en welvaart.

Economie

Bij een afstemming tussen economie en het domein Bewegen en samenleving valt te denken aan:

 • onderzoek doen naar de economische waarde van sport;
 • prijs/kwaliteitsberekeningen (van sportkleding, materiaal, contributie);
 • onderzoek doen naar de beroepsmogelijkheden in en rond sport en bewegen (als 'werker' in de sport of bijvoorbeeld in de sector van de sportkleding).

Culturele en kunstzinnige vorming

Hier valt te denken aan relaties met de eindtermen voor acrobatiek en bewegen op muziek binnen de domeinen Bewegen en Bewegen en regelen:

 • kiezen van passende muziek bij een dans;
 • ontwerpen van attributen om een voorstelling aan te kleden;
 • dans ontwerpen (choreografie).

Wiskunde

Bijvoorbeeld:

 • meetmethoden bij het bepalen van diverse sportprestaties (afstand, tijd);
 • het meten van conditionele aspecten.