Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Het examenprogramma lichamelijke opvoeding voor havo en voor vwo kent de volgende domeinen/onderdelen:

Domein A Vaardigheden

Domein B Bewegen

Domein C Bewegen en regelen

Domein D Bewegen en gezondheid

Domein E Bewegen en samenleving

Onderdelen naar keuze van de school

We bespreken achtereenvolgens van de eindtermen van elk domein hoe die eindtermen geïnterpreteerd zouden kunnen worden en welke consequenties dat voor de toetsing van die eindtermen kan hebben. Ook hier geldt uiteraard dat een en ander slechts de status van een advies heeft. Voor de wijze van toetsen bestaan tenslotte geen nadere voorschriften.