Gespreksleidraad

16 mei 2024

In gesprek over het PTA

SLO heeft voor de ontwikkelteams van Praktijkroute havo-Educatie een PTA-gespreksdocument ontwikkeld. Hierin staan vragen die je helpen om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en de eigen wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het document 'Gespreksleidraad PTA Praktijkroute havo-Educatie’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het document 'Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA Praktijkroute havo-Educatie' bevat ter illustratie en inspiratie mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor een PTA havo.

toon meer

Sector

Leerplankundig thema