Onderwijsprogramma

27 juni 2024

Van concept-examenprogramma naar concept-onderwijsprogramma

Pilotscholen staan voor de uitdagende taak om het concept-examenprogramma (CEP) te vertalen richting een schooleigen onderwijsprogramma. Passend voor hun havisten en (mede) mogelijk met de externe educatieve samenwerkingspartners in de eigen regio.

Stap 1: grofmazig indelen

Ook bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma voor de praktijkroute is het curriculair spinnenweb te gebruiken. Met behulp van de SLO-ontwikkelkaarten kan de school op basis van het CEP een eerste grofmazige indeling van domeinen en eindtermen maken. Doe dit bij voorkeur samen met het ontwikkelteam van havo-Educatie, en herhaal de verschillende stappen op verschillende momenten van het traject.

Stap 2: concreet uitwerken; van domein naar lesactiviteit

SLO heeft het concept-examenprogramma uitgewerkt in verschillende kaartjes die je eenvoudig kan printen en direct klaar zijn voor gebruik. Deze kaartjes kan het ontwikkelteam van havo-Educatie gebruiken om:

  • met elkaar in gesprek te gaan over het CEP en de inhoud van het onderwijsprogramma;
  • met externe samenwerkingspartners in gesprek te gaan over rijkdom en reikwijdte van deze praktijkroute. Dit helpt hen om samen met de school praktijkopdrachten uit te werken;
  • Met havo-Educatieleerlingen in gesprek te gaan en hen te laten reflecteren op de nieuwe kennis, vaardigheden, ervaringen en inzichten die ze gedurende deze praktijkroute hebben opgedaan.