Het examenprogramma

16 mei 2024

Het begint met een concept-examenprogramma

Hoe kan je havisten enthousiasmeren en voorbereiden op een mogelijke toekomst binnen het brede terrein van onderwijs en educatie? Deze vraag was de onderlegger voor het ontwikkelen van het concept-examenprogramma Praktijkroute havo-Educatie.

In samenwerking met enthousiaste leraren uit het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders uit het HBO heeft SLO in 2023 een curriculum ontwikkeld dat havisten de mogelijkheid biedt om zich onder te dompelen in nieuwe vakkennis en te oefenen met nieuwe vaardigheden. Denk hierbij aan pedagogiek en didactiek, het omgaan met groepen jongeren of het ontwikkelen van lesmateriaal en het zelf uitvoeren van een les of training.

Binnen de vastgestelde (ontwerp)kaders van het vak, namelijk niet groter dan 120 SLU, is onderstaand concept-examenprogramma (CEP) uitgelijnd. De praktijkroute wordt afgesloten met een schoolexamen waarvan het cijfer meetelt in het combinatiecijfer.

Het CEP bestaat uit vijf domeinen en wordt vooraf gegaan door een inleiding (ook wel karakteristiek genoemd) waarin doelen en te verwachten opbrengsten van deze praktijkroute worden toegelicht.

Knipsel1

Domein A en domein B omvatten de eindtermen met meer algemeen gerichte kennis, vaardigheden en focus. Domein C, loopbaanoriëntatie, is gericht op het ultiem onderliggend doel van de praktijkroute: havisten de gelegenheid bieden om te reflecteren op nieuwe kennis en ervaring om zo een weloverwogen keuze voor vervolgstappen richting studie en beroep te maken. Domeinen D en E geven de specifieke inhoudelijke (werkveld-) kleur aan deze Praktijkroute havo-Educatie.

Bij het ontwikkelen van het CEP is gebruik gemaakt van het curriculair spinnenweb.