Afsluiting

27 juni 2024

Programma van toetsing en afsluiting

De Praktijkroute havo-Educatie wordt in leerjaar 4 of 5 afgesloten met een schoolexamen. Dat betekent dat de school hiervoor een PTA moet maken dat jaarlijks vóór 1 oktober wordt verstrekt aan de inspectie en aan leerlingen en ouders/verzorgers. Het PTA is een document waarmee duidelijk wordt wát getoetst wordt, in welke vorm getoetst wordt en hoe leerlingen zich kunnen voorbereiden.

De afsluiting en beoordeling van de Praktijkroute havo-Educatie is onderdeel van de slaag-/zakregeling en het cijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van de vakken Maatschappijleer, CKV, het profielwerkstuk en de vakken die door het bevoegd gezag mogen worden toegevoegd (EBVO artikel 50 lid 2). Deze worden aangemerkt als het cijfer van één vak. Alle cijfers tellen even zwaar mee in het combinatiecijfer. Het gemiddelde wordt afgerond tot een heel cijfer. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag de leerling lager dan een 4 halen. Dat geldt dus ook voor deze Praktijkroute havo-Educatie.

Het ontwikkelen van een goed PTA stimuleert het ontwikkelteam van Praktijkroute havo-Educatie en de schoolleiding om bewuste keuzes te maken op basis van een visie op toetsing en schoolexaminering en daarbij waar mogelijk onderling af te stemmen.