Handreiking SE (concept) Praktijkroute havo-Educatie

6 mei 2024

Welkom op de site van de handreiking Praktijkroute havo-Educatie. Hier tref je onder andere informatie over de verschillende aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van dit schoolexamen, enkele voorbeeldopdrachten ter inspiratie en links naar relevante documentatie en sites.

Op dit moment wordt het concept-examenprogramma beproefd in havo 4 door negen pilotscholen. De ervaringen die zij opdoen met hun schooleigen (concept-)onderwijsprogramma’s en de reactie van hun leerlingen hierop worden door SLO gedurende twee schooljaren (2023-2024 en 2024-2025) onderzocht. Op basis van deze monitor kan het concept-examenprogramma Praktijkroute havo-Educatie indien nodig of gewenst worden aangepast.

Deze handreiking is in ontwikkeling en kan gebruikt worden door de huidige pilotscholen. Natuurlijk kunnen ook scholen die nieuwsgierig zijn naar deze route en zelf enkele onderdelen willen uitproberen hiermee aan de slag. De handreiking kan tussentijds bijgesteld en/of aangevuld worden.

toon meer