Algemene informatie

16 mei 2024

De Praktijkroute havo-Educatie opent nieuwe wegen

Wil je als havist weten hoe het is om voor de klas te staan, jongeren te trainen op een sportveld of met hen in gesprek te gaan tijdens een veldles natuureducatie of museum-masterclass? En vooral zelf ervaren hoe afwisselend het werken in onderwijsland is?

Oriëntatie op onderwijs en educatie

Met de Praktijkroute havo-Educatie hebben havisten de kans om zich vanuit hun eigen school te oriënteren op het brede werkveld onderwijs en educatie. Ze krijgen de mogelijkheid om buiten het leslokaal op onderzoek uit te gaan, mede aan de hand van gerichte en realistische opdrachten. De havisten kunnen proeven van de dagelijkse praktijk van verschillende beroepsbeoefenaren en kennis maken met actuele vraagstukken van de onderwijsagenda. Ook het meekijken en observeren van professionals of het zelf daadwerkelijk uitproberen mag niet ontbreken in de onderwijsprogramma’s.

Dit concept-examenprogramma biedt havisten in de bovenbouw de gelegenheid om hun kijk op het werkveld onderwijs en educatie te verkennen, te verbreden en te verdiepen. De nieuwe vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en ervaringen die havisten tijdens deze praktijkroute opdoen, helpen hen om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting bij studiekeuze naar het hbo. Dit vak biedt daarnaast ruimte aan ontwikkeling van meer generieke vaardigheden die bij alle vervolgstudies gewenst en betekenisvol zijn, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken, presenteren, onderzoeken en analyseren

Positie van het vak

De Praktijkroute havo-Educatie is uitgewerkt in een concept-examenprogramma van 120 studielasturen (SLU) en is een zogenoemd ‘klein vak’. De praktijkroute wordt afgesloten met een schoolexamen. Het cijfer telt mee in het combinatiecijfer. Het is aan de school om op basis van het concept-examenprogramma (als wettelijk kader) een eigen onderwijsprogramma te ontwikkelen. Passend bij de context en visie van de school op havo-Educatie, de eigen leerlingenpopulatie en de mogelijkheid tot samenwerking met externe (educatieve) partners in de eigen regio.

Ondersteuning en begeleiding voor pilotscholen

Gedurende de pilot zorgt SLO voor curriculaire ondersteuning en begeleiding van de scholen door:

  • de organisatie van landelijke informatie- en inspiratiebijeenkomsten;
  • het bieden van praktische tips en handreikers;
  • maatwerk bij schoolbezoek.