Schriftelijke toetsen

14 augustus 2020

Schriftelijke toetsen met open en gesloten vragen.

Schriftelijke toetsen zijn gemeengoed in het voortgezet onderwijs, niet in het minst omdat de centrale examens deze vorm hebben.

Schriftelijke pen-en-papiertoetsen bestaan uit een verzameling toetsopgaven op papier (ook wel items genoemd) die zelfgemaakt en/of uit een andere bron afkomstig kunnen zijn. De toetsopgaven bestaan uit tekst, soms ondersteund met schema's, afbeeldingen of zelfs geluids- en filmfragmenten. De antwoorden worden door de leerlingen op al dan niet voorgestructureerde antwoordbladen of proefwerkpapier opgeschreven en later door de docent beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift.