Contexttoetsen

14 augustus 2020

Kort door de bocht gezegd is een context een omgeving waarin ‘iets’ – i.c. een biologisch concept – zijn betekenis krijgt.

De contexten geven relevantie en betekenis aan de concepten. Conceptcontext lesmateriaal heeft een aantal kenmerken, evenals de bijbehorende toetsen.

Toetsen in een context betekent dat:

  • er één situatie of probleem centraal staat, waarin de leerling deelnemer zou kunnen zijn;
  • en leerlingen met vragen over (een probleem in) die situatie geconfronteerd worden;
  • waarvoor ze biologische begrippen (die ze vaak in een andere context geleerd hebben) moeten inzetten om tot een antwoord / oplossing te komen.

Meer informatie is te vinden op de pagina Voorbeelden van opgaven en toetsen.