Handelingsdeel

14 augustus 2020

Een handelingsdeel van het schoolexamen is een kleine of grote opdracht die voldoende moet worden afgerond.

​De leerling krijgt hier dus geen cijfer voor. De beoordeling kent alleen de keuze tussen 'naar behoren' en 'onvoldoende'.

Voorbeelden zijn een verslag van een practicum of een museumbezoek, een interview met een beroepsbeoefenaar en een product van een praktische opdracht in de vorm van een artikel, film of webquest.
Als zo'n opdracht wel met een cijfer wordt beoordeeld (dat mag ook), dan is het een 'gewoon' deel van het schoolexamen dat met een bepaald gewicht meegerekend wordt voor het eindcijfer.

Het is niet verplicht een handelingsdeel in het schoolexamen op te nemen. Maar als dat wel gedaan wordt, dient in het PTA helder aangegeven te zijn wat de consequenties zijn als niet wordt voldaan aan de eisen van een handelingsdeel.​ In principe betekent het niet of onvoldoende doen van een handelingsdeel dat de leerling niet geslaagd is.