Afstemming met andere M&M vakken

16 november 2021

Binnen het profiel E en M is het verstandig om zaken rond het profielwerkstuk af te stemmen. Vooral afstemming op de subdomeinen A1, A2 en A5 is zinvol. Ook subdomein A6 'Benaderingswijzen' heeft veel parallellen met andere mens- en maatschappijvakken, bijvoorbeeld het denken vanuit verschillende stakeholders.

Subdomein A6: Benaderingswijzen

De kandidaat kan bedrijfseconomische en organisatorische perspectieven en daaruit voortvloeiende belangen noemen van de diverse betrokkenen bij de organisatie.

De kandidaat kan in dat verband:

  • bedrijfseconomische perspectieven noemen die de diverse betrokkenen bij de organisatie kunnen hebben;
  • bedrijfseconomische belangen noemen die uit de verschillende perspectieven kunnen voortvloeien.

Qua inhoud kan weer gedacht worden aan dwarsverbanden met keuzeonderwerpen in domein H.