Afstemming met wiskunde

16 november 2021

Voor wat betreft de afstemming met de betreffende wiskundevariant is het handig om dit vanuit Domein A vaardigheden te doen.

Onder dit domein zitten in het kader van A5 'Onderzoeken' de volgende onderdelen die relevant zijn:

c) Berekeningen maken met behulp van relevante rekenkundige en grafische vaardigheden, rekening houdend met verbale, grafische tabellarische en wiskundige/rekenkundige gegevens analyseren, mede met gebruikmaking van ICT zoals Excel en games.

d) basisrekenvaardigheden in bedrijfseconomische vraagstukken zoals:

 • rekenregels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
 • positieve en negatieve getallen/breuken/decimalen;
 • procenten, promilles en percentages;
 • onderscheid procentuele mutatie en procentpunt verandering.

e) vergelijkingen, beschrijvende statistiek en grafieken in bedrijfseconomische vraagstukken zoals:

 • werken met eerstegraadsvergelijkingen;
 • werken met assenstelsels (X en Y);
 • waardes bepalen en grafieken tekenen en/of bewerken;
 • berekeningen maken op basis van grafieken;
 • indexcijfers;
 • diagrammen;
 • tabellen: rijen/kolommen;
 • machten;
 • gemiddeldes: gewogen en ongewogen.

Qua inhoud komen deze vaardigheden aan de orde in de diverse domeinen - waarbij vooral richting D1 'Investeren' en E 'Marketing' onderwerpen uitgediept kunnen worden door goed te combineren. Ook richting de keuzeonderwerpen kan dat interessant zijn. Dit wordt besproken bij domein H.