Afstemming met MVT en Nederlands

16 november 2021

De afstemming met MVT en Nederlands komt het meest expliciet in domein A aan de orde via het subdomein A2.

Subdomein A2: Communiceren

De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied.