Trends en ontwikkelingen

13 december 2019

De kijk op gezondheid verandert. De gangbare definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1948) luidt: "Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken."

Deze definitie is inmiddels achterhaald. In de huidige opvatting gaat het bij gezondheid niet langer om afwezigheid van beperking of ziekte, maar om de mogelijkheid te blijven functioneren. Uitgangspunt is het vermogen zich aan te passen en sturing te blijven houden over het eigen leven, soms ondanks ziekten. Het gaat om kwaliteit van leven, veerkracht en vaardigheden van mensen om gezond te blijven en de regie over eventuele ziekte in eigen hand houden.
Een nieuwe omschrijving van het begrip gezondheid luidt als volgt:

'Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' (Huber 2011)

Meedoen en zelfstandig blijven functioneren staan centraal in dit concept. Dit betekent dat zelfredzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar is zelfredzaamheid voor iedereen vanzelfsprekend en kan iedereen het? Volgens Huber is het een vermogen dat te ontwikkelen is. Zij pleit voor een cultuur waarin mensen leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen. Kinderen zouden dit op school moeten leren.

De werkwijze van de toekomstige beroepsbeoefenaar richt zich steeds meer op het bevorderen en ondersteunen, waardoor iemand zoveel mogelijk op eigen kracht verder kan. In de praktijk betekent het dat er eerst gekeken wordt wat iemand zelf kan en vervolgens wie in zijn naaste omgeving (netwerk van de klant) kan helpen.
Hierbij zal ook nieuwe technologie steeds meer mogelijkheden bieden om mensen te ondersteunen in zelfstandig functioneren en zelfredzaamheid, zoals zelfstandig de waarden meten van bloeddruk of bloedsuikerspiegel, monitoren op afstand (bijvoorbeeld met een valdetectiecamera) en sociale contacten onderhouden via facetime of skype.


toon meer