Toelichting op de keuzevakken werkveld facilitaire dienstverlening

13 december 2019

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis, 
vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).

Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld facilitaire dienstverlening kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken:

  • Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting;
  • Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie.

Facilitaire dienstverlening kent een breed scala aan diensten. In deze keuzevakken leert de leerling servicegericht te handelen. Het gaat om klantgericht werken, informatiedienstverlening en de rol als gastheer/-vrouw.

Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

In dit keuzevak maakt de leerling kennis met een deel van het brede palet aan diensten zoals gasten ontvangen, (vergader)zaalinrichting en aankleding. Ook leert de leerling bijbehorende cateringtaken te verrichten, onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in de grootkeuken en eenvoudige administratieve handelingen uit te voeren.

Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

De diensten die in dit keuzevak gevraagd worden hebben te maken met gebouwbeheer, zoals conciërgewerkzaamheden.