Inspelen op trends en ontwikkelingen

17 december 2019

De veranderde visie op gezondheid is van belang voor de benadering die gekozen wordt bij het profielvak ZW.

Het kenmerkende voor het werken in deze sector houdt niet alleen 'werken met en voor mensen' in, maar nadrukkelijk ook 'bevorderen dat mensen'. Het gaat erom mensen de regie zoveel mogelijk in eigen hand te laten nemen, dus niet meer automatisch zaken voor iemand te regelen en op te lossen.

Uitgangspunten voor het onderwijs bij Zorg & Welzijn zouden daarom moeten zijn:
Als beroepsbeoefenaar zelf aandacht hebben voor het verzorgen en ontwikkelen van eigen lichamelijke, geestelijke en sociale mogelijkheden.

Dit houdt in:
  1. Leerlingen bewust te maken dat ze 'eigenaar' zijn van hun gezondheid, waarbij leefstijl een grote invloed heeft op gezondheid. Leerlingen moeten de kenmerken van een gezonde leefstijl kennen en weten hoe dit op een goede manier toe te passen voor zichzelf.
  2. Leerlingen het belang te doen inzien van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het is belangrijk leerlingen uit te dagen en te stimuleren zelf oplossingen te bedenken, om zo oplossingsgericht gedrag te bevorderen.

Hiernaast is het van belang leerlingen in contact te brengen met technologie en zijn toepassingen.
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven en als hulpmiddel. Denk aan eHealth, beeldverbindingen om klanten op afstand te begeleiden, diverse apps om de eigen medische toestand te controleren en robots die verzorgende taken uitvoeren of mensen gezelschap houden.

21e-eeuwse vaardigheden

Onderwijs dat aansluit bij bovenstaande punten vraagt om een zichtbare plek in het curriculum voor de 21e-eeuwse vaardigheden:

  • communiceren
  • zelfregulering
  • probleemoplossende vaardigheden
  • sociale culturele vaardigheden
  • digitale geletterdheid
  • samenwerken
  • kritisch denken
  • creativiteit 

toon meer