Toelichting op de keuzevakken werkveld uiterlijke verzorging

13 december 2019

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis, vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).

Hiernaast worden de keuzevakken van het werkveld Zorg en welzijn kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken zijn:

  • Uiterlijke verzorging
  • Haarverzorging
  • Huidverzorging
  • Hand- en voetverzorging

In de UV-keuzevakken staan de praktische vaardigheden als huid- en haarverzorging centraal. Daarnaast speelt de verkoop van diensten en producten in de verschillende salons ook een belangrijke rol. Het gaat hierbij om kennis van behandelingen en artikelen in de UV-branche, kennis en vaardigheden op het gebied van de omgang met klanten en verkoop van producten. In de beschrijvingen hieronder worden suggesties gedaan voor aanvullende kennis- en vaardigheidselementen die het keuzevak kunnen verdiepen of verrijken.


toon meer