Technologie toepassen in de les

6 maart 2023

De toepassing van technologie als antwoord op een specifieke vraag wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van de toekomstig beroepsbeoefenaar. Het is daarom van belang hieraan in de lessen aandacht te besteden.

Maar wat moet er precies in de lessen aan de orde komen? Anders gesteld hoe kun je technologie didactisch toepassen in de les? E-learning is een voorbeeld. Toch blijkt dat voorkennis niet het belangrijkste voor docenten maar zij kunnen wel bijdragen aan een innoverende houding van leerlingen. Door aan te geven niet alles te kunnen weten en samen met leerlingen te zoeken naar hoe iets beter kan. Op die manier geef je leerlingen iets mee van een uitvindersmentaliteit.​

Technologische toepassingen in de werkvelden

Uiterlijke verzorging

In de branche huidverzorging wordt technologie toegepast in cosmeticaproducten. Zo is er de nanotechnologie (wat zoveel betekent als het gebruik maken van stoffen in zéér fijne deeltjes, kleiner dan 100 nanometer): in zonnecrèmes zitten nano-mineralen. Een inmiddels redelijk bekend voorbeeld is het elektrisch ontharen. Voorbeelden in de haartechnologie zijn hair-cloning (het klonen van haren m.b.v. stamcellen) en haartransplantatie om kaalheid tegen te voorkomen.

Gezondheidszorg en welzijn

Overzichtsstudies: Technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen!  NIVEL 2013
José Peeters, Trees Wiegers, Jolanda de Bie en Roland Friele.

In het rapport van overzichtsstudies wordt ervoor gepleit meer aandacht te hebben voor technologie in de opleiding. Toekomstige beroepsbeoefenaars die technologie moeten gaan toepassen spelen een cruciale rol bij het implementatieproces. 
Voorbeelden van technologie die in dit rapport worden genoemd zijn: telemedicine (diagnostisering, behandeling, preventie), domotica, autonome monitoring (sensoren), eHealth, informatie en communicatietechnologie (social media), robotica, schermzorg (Zorg op afstand) en technologische hulpmiddelen.

Facilitaire dienstverlening

In deze sector hebben ICT en technologische ontwikkelingen direct invloed op ondersteunende diensten zoals digitalisering van de post, e-mail, videoconference (bespaart reiskosten en tijd) en digitale bestellingen, bewegingssensoren in gebouwen voor beveiliging, verlichting, verwarming en toegangscontrole.

Sport en bewegen

De publicatie van Jan Raaijman en Jos Frietman
Innovatiestrategieën op het terrein van Sports, Innovation & Technology: State of Art Nijmegen, november 2013.

Een paar voorbeelden hieruit

In het domein Sport en Health van de sector Sport en bewegen zijn veel toepassingen van technologie te vinden, zoals:

  • de GPS-systemen voor fietsers en hardlopers;
  • materiaalontwikkeling die sterker en lichter wordt zoals sportkleding, sportapparatuur;
  • biomechanica, bijvoorbeeld in de gehandicaptensport, zoals sportrolstoelen en running blades;
  • sensortechnologie zoals het meten van beweging, temperatuur, wind, bloeddruk en individuele
    tijdsmeting bij hardloopwedstrijden;
  • voeding, denk aan sportdrank en het effect van eten en drinken bij sport;
  • informatie- en communicatietechnologie: onmiddellijk feedback op sportresultaten en de coach-app;
  • games/virtual reality: spelcomputer, de games kun helpen meer te bewegen. In de sportschool: sporten in de virtuele wereld.