Speerpunten bij de modulen

13 december 2019

​Wat betekent de andere manier van benaderen en handelen bij de modulen van het profielvak Z&W?

Mens en gezondheid

Speerpunt: het vermogen de eigen gezondheid en die van anderen te bevorderen, daarbij rekening houdend met de individuele wensen en behoeften (cultuur, levensfase, mogelijkheden).
Centraal staat de uitleg van het nieuwe begrip 'gezondheid'. Leerlingen zullen zich bewust moeten zijn dat ze 'eigenaar' zijn van hun gezondheid. Ze moeten weten wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl en dit op een goede manier gaan toepassen. Gezonde voeding, voldoende beweging en rust vormen een basis van gezonde leefstijl. In hun handelen zullen zij dit eigenaarschap ook bij anderen moeten bevorderen. Dit zijn de thema's van deze module.

Mens en omgeving

Speerpunt: het bevorderen dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving
De omgeving, zowel fysiek als sociaal, heeft direct invloed op gezondheid. Bij de fysieke omgeving waarin mensen wonen en werken gaat het om levensomstandigheden zoals de kwaliteit en verzorging van de woning, maar even zo belangrijk zijn omgevingsfactoren als luchtkwaliteit (denk aan fijnstof langs autowegen), geluidshinder die stress kan veroorzaken, groenvoorzieningen die de leefomgeving kunnen veraangenamen, aanbod van scholen, winkels, openbaar, vervoer enzovoort.
Daarnaast zal per doelgroep de inrichting van een leefomgeving variëren. Jongeren wensen een plek waar ze kunnen sporten, kinderen willen speelruimte om voldoende te kunnen bewegen en ouderen hebben behoefte aan rustplekken en bankjes.

Mens en activiteit

Speerpunt: het bevorderen van actief burgerschap.
Sociale netwerken en sociale activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan gezondheid. Juist nu steeds meer nadruk komt te liggen op zelfredzaamheid, zijn sociale contacten cruciaal. Maar op welke manier kunnen beroepsbeoefenaren werken aan het activeren en organiseren van deze netwerken? Het is van belang om samen met klanten passende activiteiten te organiseren. Men moet zich gehoord en betrokken voelen. Dat betekent communiceren 'met' mensen en niet 'over' mensen.

Mens en zorg

Speerpunt: het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te blijven voeren.
Problemen met de gezondheid worden door iedereen anders ervaren. De hulpvraag zal daardoor per klant sterk verschillen, maar de ondersteuning zal altijd gericht zijn op het herstellen en bevorderen van het functioneren. De klant is de belangrijkste persoon die kan aangeven op welke manier hij/zij ondersteund wil worden. Om de juiste handelingen te kunnen uitvoeren moet de beroepsbeoefenaar de vragen en behoeften van de klant goed aanvoelen en begrijpen.



toon meer