Toelichting op de keuzevakken werkveld gezondheidszorg

13 december 2019

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis, vaardigheden en houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verdieping).

Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld gezondheidszorg en welzijn kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken:

  • Welzijn kind en jongere;
  • Wonen en huishouden;
  • Assisteren in de gezondheidszorg;
  • Welzijn volwassenen en ouderen.

In deze keuzevakken staat het bevorderen van zelfregie en zelfredzaamheid centraal. De toekomstige beroepsbeoefenaar krijgt een meer coachende rol door ruimte aan de klant te laten, zodat die zelf kan beslissen en activiteiten kan ontplooien. Door op gepaste wijze te reageren en rekening te houden met normen en waarden vanuit culturele achtergrond en levensbeschouwing, probeert de leerling zich een beeld te vormen van de situatie van de klant. ​

Welzijn kind en jongere

De leerling leert door het geven van positieve aandacht het kind en de jongere meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt. De leerling moet weten wat er gemiddeld kan worden verwacht in een bepaalde leeftijds-/ontwikkelingsfase van het kind. Bij de jongere, hun eigen leeftijdsfase, gaat het vooral om puberteitsontwikkelingen en de daarmee samenhangende hormonale veranderingen. Het gaat om begeleiden naar zelfstandigheid, waarbij observeren en rapporteren een belangrijk onderdeel vormt.

Ter verrijking van dit keuzevak kunnen de volgende kennis- en vaardigheidselementen toegevoegd worden:

  • bij het observeren onderscheiden wat subjectieve en objectieve informatie is;
  • een feedbackgesprek kunnen voeren.

Wonen en huishouden

De kern van dit keuzevak is in goed overleg met de klant zelfstandig en planmatig huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Belangrijk is om daarbij steeds rekening te houden met de wensen en gevoelens van de klant en waar mogelijk de klant te activeren.

Assisteren in de gezondheidszorg

Dit keuzevak is afgestemd op de assisterende mbo-niveau 4-opleidingen zoals dokters-, tandarts- en apothekersassistent. Attitudevorming als servicebewust handelen, respectvol omgaan met de klant en je kunnen inleven in de ander is hierbij van wezenlijk belang.

Welzijn volwassenen en ouderen

Stimuleren en activeren van de klant staat in dit keuzevak centraal. De klant bewust laten worden waarom contacten (netwerk), bewegen en dagritme de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.