Vakportaal Nederlands

28 september 2022

Het vakportaal Nederlands biedt informatie over de doelen, leerplankundige kaders en relevante ontwikkelingen voor het vakgebied Nederlands in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs. Op deze startpagina staan een overzicht van publicaties (verdieping), leestips en links naar publicaties en websites en de agenda met nieuws en evenementen voor het leergebied Nederlands. Voor de verschillende schooltypen zijn aparte webpagina’s met daarin specifieke informatie over onder andere leerlijnen, examenprogramma’s en thema’s als meertaligheid, formatief evalueren, passende perspectieven en samenhang.

Nederlands binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond Nederlands spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en leestips.

thema's

formatief evalueren Nederlands

Wat is formatief evalueren? En hoe pas je formatieve evaluatie toe in het taalonderwijs?

schrijfvaardigheid

Op deze pagina vind je voorbeelden, hulpmiddelen en ideeën voor je schrijfonderwijs en toetsing voor bovenbouw vmbo/havo/vwo Nederlands en Engels.

taalgericht vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs richt zich primair op de vakdoelen en benoemt daarbij expliciet de benodigde taalvaardigheid.

logo-landelijk-netwerk-taal-165

landelijk netwerk taal

Een netwerk voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden.

leestips

toon meer