De positie van Duits in het curriculum

10 september 2020

Duits is niet mee weg te denken uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. In alle sectoren maken leerlingen in de onderbouw kennis met Duits. Welke positie het schoolvak heeft binnen het vmbo, havo en vwo zetten we hieronder op een rijtje. En wist je dat het ook op meer en meer basisscholen wordt aangeboden? De mogelijkheden van Duits in het po schetsen we hier eveneens.

Duits in het po

Met name basisscholen in de grensregio’s bieden Duits aan, naast het verplichte vak Engels. Een school kiest zelf in welke groep ze start met Duits en hoeveel onderwijstijd (tot max. 15%) zij in het Duits verzorgen. Sommige scholen starten in groep 1, terwijl anderen kiezen om in groep 5 of 7 te beginnen. De derde mogelijkheid voor een basisschool om Duits aan te bieden is via buurtaalonderwijs. Met buurtaalonderwijs krijgen leerlingen in de grensstreek structureel onderwijs in het Duits.

Duits in het vo

In de onderbouw van het vmbo (KB, GL en TL) kiezen alle leerlingen een tweede vreemde taal naast het verplichte vak Engels. Dit kan Duits zijn. Duits als examenvak is mogelijk binnen de sector Economie, als sectorkeuzevak. Daarnaast kan een school aan alle leerlingen de mogelijkheid bieden Duits als extra examenvak te kiezen. Voor Duits zijn geen minimaal aantal lesuren vastgelegd en geen kerndoelen opgesteld; docenten kunnen de kerndoelen voor Engels gebruiken bij het vormgeven en uitvoeren van hun onderwijs. Het examenprogramma Duits staat op Examenblad en de beoogde streefniveaus zijn te vinden op de website www.ERK.nl.

In de onderbouw van havo/vwo volgen alle leerlingen een tweede en een derde vreemde taal. Duits is dan één van de keuzemogelijkheden. Voor het vak zijn geen kerndoelen of minimaal aantal uren vastgesteld. In de bovenbouw van havo/vwo kunnen leerlingen bij alle profielen Duits kiezen, bijvoorbeeld als tweede vreemde taal in het gemeenschappelijk deel van het vwo, als profielkeuzevak bij de profielen C&M en E&M of als keuze-examenvak in het vrije deel of geheel vrije deel (laatste alleen voor havo). Voor het vwo geldt dat een tweede vreemde taal naast Engels verplicht is voor alle leerlingen. Voor Duits zijn op het havo en vwo respectievelijk 400 en 480 studielasturen vastgelegd.

Het examenprogramma Duits vind je op Examenblad. Wil je weten welke taalvaardigheidsniveaus voor jouw leerlingen als streefniveau gelden, dan biedt de website www.ERK.nl een overzicht.

Duits en Tweetalig onderwijs (tto)

In het voortgezet onderwijs kan een school ervoor kiezen tto Duits aan te bieden. In dat geval wordt bij een gedeelte van de niet-talenvakken Duits als instructie- en communicatietaal gebruikt. Voor de onderbouw van het vmbo gaat het om 30% van de onderwijstijd. In de onderbouw havo/vwo moet minimaal 50% van de onderwijstijd in het Duits worden aangeboden. Voor de bovenbouw van havo en vwo geldt als minimumeis respectievelijk 850 en 1150 studielasturen.