Het belang van het vak Duits

20 januari 2021

In een wereld waarin internationale contacten blijven toenemen en grensoverschrijdend werken en studeren steeds gewoner wordt, is het beheersen van andere talen onmisbaar geworden.

Duits voor cultuur en reflectie

Talen zijn de deuren die toegang geven tot het leren kennen en begrijpen van andere culturen, en daarmee tot het leren reflecteren op de eigen taal en cultuur. Sociale conventies en culturele omgevingen kleuren de achtergronden van alle talige communicatie tussen sprekers uit verschillende culturen. Die conventies en omgevingen kunnen (her)kennen en er rekening mee houden, bewust of onbewust, kan doorslaggevend zijn voor het succes van de communicatie. De les Duits is de aangewezen plek om met Duitssprekenden te leren communiceren en kennis te nemen van hun cultuur (literatuur, kunst, theater, film, muziek). Je wordt zo cultuurbewust!

Duits voor zakelijke doeleinden

Van een goede beheersing van het Duits heb je voor zakelijke doeleinden profijt. De economische verbondenheid van Nederland met Duitsland is groot. Als je Duits spreekt, ben je voor veel werkgevers die handelen met Duitsland een stuk interessanter dan iemand die zich in Duitsland alleen maar in het Engels verstaanbaar kan maken. Onderzoek van ondernemersvereniging Evofenedex, de Nederlands-Duitse handelskamer en VNO-NCW bevestigt dat ondernemers de beheersing van het Duits als één van de grootste succesfactoren zien bij het internationaal zakendoen. Hoewel er een verbetering van de beheersing van de Engelse taal wordt waargenomen bij de jongere generaties in Duitsland, blijft de Duitse taal- en cultuurkennis van groot belang om de internationale (zakelijke) ambities te kunnen waarmaken. De belangrijkste handelspartner van Duitsland is Nederland en met ongeveer 105 miljoen moedertaalsprekers is het Duits de grootste taal in de Europese Unie.

Studie in Duitsland

Ook voor opleidingsdoeleinden is Duits van belang: Duitsland is naast Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten op dit moment het populairste land om te gaan studeren (Nuffic). De verwachting is dat vanwege de toenemende kosten van het hoger onderwijs in Nederland, meer Nederlandse studenten ervoor zullen kiezen om hun studie in het relatief goedkope Duitsland of één van de andere Duitstalige landen te volgen.

Duits leren

Duits leren is ook om andere redenen waardevol: een vreemde taal leren doet sterk een beroep op je creativiteit en draagt bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen; je leert je (durven) uiten in een andere taal.

Je krijgt ook een nieuwe, scherpere kijk op taal. Zo leer je nuances kennen tussen verschillende woorden en tijden en je leert afwegen welk woord je het beste in een bepaalde context gebruiken kan. Zo zorg je er bewust voor dat de communicatie met je Duitstalige gesprekpartner goed verloopt. Met deze taalbewuste bril op leer je focussen op relevante informatie en herken je misleidende informatie. Een belangrijk aspect als het gaat om mediawijsheid en informatievaardigheden.

Je kunt met Duits zowel zakelijk als privé je voordeel doen. En is het niet – gezien de eerder aangehaalde economische verbondenheid met Nederland, maar ook in het licht van de toekomst van Europa – gewenst dat je leerlingen als ze de school verlaten zelf direct toegang hebben tot informatie van economische, politieke en culturele aard?