Duits - achtergrond

16 augustus 2023

Het is goed als je als docent weet hoe het zit met Duits als schoolvak. Dat je geïnformeerd bent over wat er wel en niet mag als het gaat om je vak en wat daarover wettelijk geregeld is. Maar ook dat je het kunt plaatsen in een breder perspectief, zowel historisch als binnen de huidige context. Daar horen ook recente ontwikkelingen binnen het schoolvak bij. In het linkermenu vind je meer informatie over:

De positie van Duits in het curriculum

Duits is niet mee weg te denken uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. In alle sectoren maken leerlingen in de onderbouw kennis met Duits. Welke positie het schoolvak heeft binnen het vmbo, havo en vwo zetten we op een rijtje.

Het belang van het vak Duits

In een wereld waarin internationale contacten blijven toenemen en grensoverschrijdend werken en studeren steeds gewoner wordt, is het beheersen van onze buurtaal Duits onmisbaar geworden.

Wat er speelt bij Duits

Recente ontwikkelingen binnen het onderwijs beïnvloeden Duits als schoolvak. Soms reden tot zorg, soms bieden ze juist ook kansen.

De ruimte binnen wet- en regelgeving

In de wet is vastgelegd voor welke sectoren en niveaus de scholen moderne vreemde talen moeten aanbieden. Wil je weten hoe het zit voor Duits? Of wil je juist weten welke ruimte de wet biedt als je maatwerkroutes overweegt op je school? We hebben hiervan een overzicht (docx, 103 kB) gemaakt.

De historie van het vak Duits in Nederland

Sinds de introductie van Duits als schoolvak zijn er verschillende vernieuwingen doorgevoerd, zowel in het onderwijsstelsel als in de opvattingen over hoe vreemde talenonderwijs aangeboden moet worden. Hier lees je meer over de ontwikkeling die het schoolvak Duits doormaakte.