Verschillen in leerbehoeften

25 juli 2023

Dit thema gaat over hoe je bij Rekenen & Wiskunde om kan gaan met verschillen in leerbehoeften van je leerlingen. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning en andere leerlingen hebben juist behoefte aan meer uitdaging. Daarover kun je hier meer lezen.

Welke verschillen in leerbehoeften zijn er?

Je kent het wel. Je legt iets nieuws uit en je ziet hoe je leerlingen reageren. Sommige leerlingen zie je afhaken, omdat ze je uitleg niet kunnen volgen of omdat ze juist aan een half woord van je uitleg al genoeg hebben. Als leerlingen opgaven moeten maken komt een deel van de leerlingen niet op gang, omdat ze je uitleg niet begrepen hebben. Een ander deel raakt snel verveeld, want ze kunnen alle opgaven met gemak maken. En de rest van je leerlingen gaat direct aan het werk. Alledaagse verschijnselen, die deel uit maken van je werk als leraar. Leerlingen hebben elk verschillende leerbehoeften, hoe kun je daar rekening mee houden?

Waarom zou je rekening houden met verschillen in leerbehoeften?

In internationale onderzoeken blijkt dat Nederlandse leerlingen in het algemeen goed zijn in Rekenen & Wiskunde. Weliswaar nemen de prestaties van onze leerlingen in de loop van de tijd wat af, maar – een enkele uitzondering daargelaten – Nederland staat nog altijd in de bovenste helft van de ranglijsten. We zijn heel goed in staat leerlingen die moeite met Rekenen & Wiskunde hebben, goed onderwijs te geven. Het aandeel Nederlandse leerlingen dat in de onderzoeken zwak presteert, is relatief laag. Jammer is dat het aandeel Nederlandse leerlingen dat sterk presteert, ook relatief laag is en gaandeweg steeds lager wordt. Nederland mist hier een kans, zo blijkt onder andere uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie uit 2019.

Een andere reden om rekening te houden met verschillen in leerbehoeften is kansengelijkheid. We willen graag dat elke leerling de kans krijgt zich te ontwikkelen op basis van de capaciteiten die hij heeft, ongeacht zijn achtergrond of thuissituatie. Hoe meer je recht doet aan de leerbehoeften van leerlingen, des te meer kans je hen biedt om te presteren naar eigen kunnen. Over dit onderwerp kun je meer lezen op de themapagina Kansengelijkheid.

Waar kun je hier mee over vinden?

Op de Talentontwikkeling van SLO kun je meer lezen over talentontwikkeling in het algemeen. Er is een link naar de website talentstimuleren.nl en die biedt een omvangrijk en ruim aanbod aan informatie over leerlingen die meer in hun mars hebben dan gemiddeld. Op de subpagina Vakspecifiek verrijken vind je verrijkingsmateriaal voor verschillende vakken in het voortgezet onderwijs, waaronder wiskunde. In het kader van afstandsleren heeft SLO suggesties gedaan voor verrijkende lesactiviteiten in het primair onderwijs.

Voor leerlingen die moeite hebben met Rekenen & Wiskunde heeft SLO verschillende materialen en websites ontwikkeld. Op de themapagina Passende perspectieven staan suggesties hoe je voor deze leerlingen rekendoelen zo kan aanpassen dat je ze alle leerstof op hun niveau aanbiedt. Deze website is bedoeld voor leerlingen uit het speciaal onderwijs, primair onderwijs, praktijkonderwijs en uit de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Voor zeer moeilijk lerende en/of meervoudige gehandicapte kinderen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs kent SLO de themapagina Rekenboog.zml. Daar vind je veel informatie en materialen voor deze leerlingen.

Onder Geselecteerde documenten kun je lesmaterialen vinden voor vmbo-leerlingen die moeite hebben met rekenen en een verwijzing naar het onderzoek van de Onderwijsinspectie.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Suzanne Sjoers 270