Inhoud kennisbasis technologie


De kennisbasis natuurwetenschappen en techniek voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs beschrijft het vak technologie aan de hand van denkwijzen, werkwijzen en vakinhouden. De kennisbasis is hierbij richtinggevend. Dat wil zeggen dat de kennisbasis docenten, uitgevers en anderen helpt om het onderwijs vorm te geven, maar niet verplicht is. Voor technologie vind je informatie in de pdf 'kennisbasis' via de link hiernaast. In hoofdstuk 12 vind je havo/vwo en in hoofdstuk 13 vmbo. Op de site 'leerplan in beeld', te vinden via de links rechts, vind je een gestructureerd overzicht van de inhoud van de kennisbasis.

In de kennisbasis vind je vier soorten inhoud:

  • voorbeelden van ideeën die leerlingen kunnen hebben als ze een bepaalde denkwijze toepassen zoals 'Uit een technische tekening kan worden afgeleid welke afmetingen het werkelijke product heeft' voor schaal, verhouding en hoeveelheid.
  • voorbeelden van activiteiten die leerlingen kunnen uitvoeren als ze een bepaalde werkwijze toepassen zoals 'Een beknopt programma van eisen afleiden uit een gegeven probleemformulering (behoeften, waarin alleen de functie en de gebruiksvriendelijkheid van het product zijn opgenomen).' voor ontwerpen.
  • leerdoelen per vakinhoud die vakspecifieke kennis en vaardigheden aangeven, zoals 'Input, output en proces van een gegeven systeem analyseren'.
  • integrale doelen die de samenhang tussen denkwijzen, werkwijzen en vakinhoud weergeven zoals 'een product maken daarbij de keuze van gereedschappen en materialen uitleggen met behulp van vakinhouden (bijvoorbeeld het begrip 'systeem').'