Fysische geografie


Hieronder vind je de voorbeeldlesmaterialen voor fysische geografie. In de korte beschrijvingen van iedere opdracht zijn werkwijzen en denkwijzen dikgedruktgemaakt. In het menu rechts is informatie te vinden over hoe de denk- en werkwijzen bij fysische geografie aan de orde kunnen komen en hoe de kennisbasis er voor fysische geografie uitziet. ​


Opdrachtomschrijving 1: Dekzand (vmbo)
De leerlingen zoeken een patroon in de grootte van dekzandkorrels; hiervoor gebruiken ze kaartmateriaal als model voor de werkelijkheid.
Vakinhoud Systemen op aarde
Werkwijzen Modelvorming en -gebruik
Denkwijzen Patronen
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 1.6 MB)

Opdrachtomschrijving 3: Oceanen (havo/vwo)
De leerlingen beredeneren het effect van oceanen op het klimaatsysteem.
Vakinhoud ​Systeem Aarde
Werkwijzen ​Redeneervaardigheden
Denkwijzen Systeem en systeemmodellen
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 444 kB)

​Opdrachtomschrijving 4: Bevolking en bergen (vmbo)
​Leerlingen maken een modelmatige weergave van de gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en hoge bergen in verschillende landen en herkennen daarin patronen.
Vakinhoud ​Landschap en menselijke activiteit
Werkwijzen Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 442 kB)

​Opdrachtomschrijving 5: Schaalmodel Zonnestelsel (havo/vwo)
​​De leerlingen rekenen aan de verhoudingen tussen de sterren en planeten en maken hiervan een schaalmodel.
Vakinhoud ​Systemen op aarde
Werkwijzen ​Modelgebruik en -ontwikkeling
Denkwijzen ​Schaal, verhouding en hoeveelheid
Grootte 1 les
Download ​► (pdf, 425 kB)