Natuurkunde


Hieronder vind je de voorbeeldlesmaterialen voor natuurkunde. In de korte beschrijvingen van iedere opdracht zijn werkwijzen en denkwijzen dikgedrukt. In het menu rechts is informatie te vinden over hoe de denk- en werkwijzen bij natuurkunde aan de orde kunnen komen en hoe de kennisbasis er voor natuurkunde uitziet.

Opdrachtomschrijving 1: Elektrische schakeling (vmbo)
De leerlingen beredeneren wat het gevolg is van het doorbranden van één lampje in een gemengde schakeling.
Vakinhoud Energie: Elektriciteit en magnetisme
Werkwijzen Beredeneren
Denkwijzen Oorzaak en gevolg
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 291 kB)

Opdrachtomschrijving 2: Sneeuwpop (vmbo)
De leerlingen onderzoeken of een sneeuwpop sneller smelt met of zonder jas. Ze denken na over de functie van de jas en hoe de structuur van de jas hier aan bijdraagt.
Vakinhoud Energie: warmtestromen en isolatie
Werkwijzen Onderzoek
Denkwijzen Structuur en functie
Grootte 1 les
Download

(pdf, 444 kB)​► (pdf, 414 kB)

Opdrachtomschrijving 3: Stuiterbal (vmbo)
De leerlingen beredeneren aan de hand van een onderzoek welke structuur van een stuiterbal het beste past bij zijn functie. Ze denken hierbij na over behoud en omzetting van energie.
Vakinhoud ​Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen ​Onderzoeken; Redeneren
Denkwijzen ​​Structuur en functie; Behoud, kringloop en transport
Grootte 2 lessen
Download

​► (pdf, 657 kB)


Opdrachtomschrijving 4: Surfplank (havo/vwo)
De leerlingen voeren een experimenteel onderzoek uit naar verschillende materialen voor een surfplank en berekenen of deze geschikt zijn voor één van de belangrijkste functies van een surfplank: drijven.
Vakinhoud ​Materie: stoffen en eigenschappen van stoffen
Werkwijzen Onderzoeken; Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
Denkwijzen ​Structuur en functie
Grootte 2 lessen
Download

​► (pdf, 379 kB)

Opdrachtomschrijving 5: Autarkisch huis (havo/vwo)
De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.
Vakinhoud ​​Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen ​Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken
Denkwijzen ​Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 251 kB)

Opdrachtomschrijving 6: Schaalmodel zonnestelsel (havo/vwo)
De leerlingen ontwerpen en bouwen een model van het zonnestelsel om een gevoel te krijgen voor de schaalverschillen tussen de zon en de planeten.
Vakinhoud Kracht en beweging; Zonnestelsel
Werkwijzen Ontwerpen;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen Schaal, hoeveelheid en verhouding
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 308 kB)


Opdrachtomschrijving 7: Elektrische huisinstallatie (havo/vwo)
De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronen er zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen. ​
Vakinhoud ​Energie: electriciteit en magnetisme
Werkwijzen ​Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 625 kB)