Biologie


Hieronder vind je de voorbeeldlesmaterialen voor biologie. In de korte beschrijvingen van iedere opdracht zijn werkwijzen en denkwijzen dikgedrukt gemaakt. In het menu rechts is informatie te vinden over hoe de denk- en werkwijzen bij biologie aan de orde kunnen komen en hoe de kennisbasis er voor biologie uitziet.


Opdrachtomschrijving 1: PKU (vmbo/havo/vwo)
​De leerlingen halen uit authentiek voorlichtingsmateriaal informatie over de complexe oorzaken van de ziekte PKU. Vervolgens oordelen zij of het risico op PKU invloed zou moeten hebben op de beslissing meer kinderen te krijgen.
Vakinhoud Voortplanting en evolutie;
Erfelijkheid
Werkwijzen ​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen Oorzaak en gevolg; 
Veiligheid
Grootte 3 lessen
Download ​► (pdf, 509 kB)

Opdrachtomschrijving 2: Pilletje (vmbo)
​De leerlingen geven een beargumenteerd oordeel over een situatie waarin een medeleerling medicijnen krijgt om hem rustiger te maken. Hierbij denken ze na over de verschillende mogelijke oorzaken van druk gedrag.
Vakinhoud ​Interactie;
Gedrag
Werkwijzen ​Waarderen en oordelen
Denkwijzen Oorzaak en gevolg
Grootte 2 lessen
Download ​► (pdf, 202 kB)
Opdrachtomschrijving 3: Mobieltje (vmbo/havo/vwo)
​De leerlingen bepalen aan de hand van verhoudingen tussen grondstof- en afvalstromen wat bij mobieltjes de impact van recycling op de duurzaamheid is.​
Vakinhoud Dynamisch evenwicht;
Duurzaamheid
Werkwijzen -
Denkwijzen Schaal, verhouding en hoeveelheid; Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download ​► (pdf, 2.7 MB)
​Opdrachtomschrijving 4: Astma (havo/vwo)
​De leerlingen geven de verschillende oorzaken van Astma weer in oorzaak-gevolg schema's.​
Vakinhoud Instandhouding;
Stofwisseling van het organisme
Werkwijzen -
Denkwijzen Oorzaak en gevolg;
Grootte 1 les
Download (pdf, 198 kB)