Inhoud kennisbasis natuurkunde


De kennisbasis natuurwetenschappen en techniek voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs beschrijft het vak natuurkunde aan de hand van denkwijzen, werkwijzen en vakinhouden. De kennisbasis is hierbij richtinggevend. Dat wil zeggen dat de kennisbasis docenten, uitgevers en anderen helpt om het onderwijs vorm te geven, maar niet verplicht is. Voor natuurkunde vind je informatie over natuurkunde in de pdf 'kennisbasis' via de link hiernaast. In hoofdstuk 4 vind je havo/vwo en in hoofdstuk 5 vmbo. Op de site 'leerplan in beeld', te vinden via de links rechts, vind je een gestructureerd overzicht van de inhoud van de kennisbasis.

In de kennisbasis vind je vier soorten inhoud:

  • voorbeelden van ideeën die leerlingen kunnen hebben als ze een bepaalde denkwijze toepassen zoals 'Moleculen zijn zo klein dat zij niet met een microscoop te zien zijn' voor schaal, verhouding en hoeveelheid.
  • voorbeelden van activiteiten die leerlingen kunnen uitvoeren als ze een bepaalde werkwijze toepassen zoals 'Met een model de werking van een cv- installatie demonstreren.' voor modelontwikkeling en -gebruik.
  • leerdoelen per vakinhoud die vakspecifieke kennis en vaardigheden aangeven, zoals 'De V- en A-meter in een schakeling gebruiken'.
  • integrale doelen die de samenhang tussen denkwijzen, werkwijzen en vakinhoud weergeven zoals 'met een model of tekening van ons zonnestelsel de bewegingen van aarde, maan en planeten uitleggen'

De kennisbasis natuurkunde is onderverdeeld in vier domeinen:

  • materie
  • energie
  • licht, geluid en straling
  • kracht en beweging

Deze domeinen zijn niet bedoeld als achtereenvolgende hoofdstukken uit leerboeken, maar geven elk een bepaalde blik weer waarmee naar natuurkundige verschijnselen gekeken kan worden. Het domein Materie gaat over bouw en eigenschappen van stoffen en materialen, hoe deze stoffen geordend kunnen worden en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Het domein Energie beschrijft de rol van energie in ons dagelijks leven, de verschijnselen die daarmee samenhangen en hoe we verstandig met energie kunnen omgaan. In het domein Licht, geluid en straling gaat het over de aard van licht, geluid en straling, verschijnselen, toepassingen en veiligheidsrisico's. In het domein Kracht en beweging gaat het over hoe bewegingen en constructies onderhevig zijn aan krachten, waarbij onderwerpen als zonnestelsel, verkeer, gereedschappen en bouwwerken aan de orde komen.