Inhoud kennisbasis biologie


De kennisbasis natuurwetenschappen en techniek voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs beschrijft het vak biologie aan de hand van denkwijzen, werkwijzen en vakinhouden. De kennisbasis is hierbij richtinggevend. Dat wil zeggen dat de kennisbasis docenten, uitgevers en anderen helpt om het onderwijs vorm te geven, maar niet verplicht is. Voor biologie vind je informatie in de pdf 'kennisbasis' via de link hiernaast. In hoofdstuk 8 vind je havo/vwo en in hoofdstuk 9 vmbo. Op de site 'leerplan in beeld', te vinden via de links rechts, vind je een gestructureerd overzicht van de inhoud van de kennisbasis.

In de kennisbasis vind je vier soorten inhoud:

  • voorbeelden van ideeën die leerlingen kunnen hebben als ze een bepaalde denkwijze toepassen zoals 'Organismen verschillen in grootte van een duizendste millimeter tot honderd meter' voor schaal, verhouding en hoeveelheid.
  • voorbeelden van activiteiten die leerlingen kunnen uitvoeren als ze een bepaalde werkwijze toepassen zoals 'Werken met voedselketen- en kringloopschema's.' voor modelontwikkeling en -gebruik.
  • leerdoelen per vakinhoud die vakspecifieke kennis en vaardigheden aangeven, zoals 'Plantaardige en dierlijke cellen onderscheiden'.
  • integrale doelen die de samenhang tussen denkwijzen, werkwijzen en vakinhoud weergeven zoals 'Aan de hand van een anatomisch model uitleggen hoe de vorm van een orgaan bijdraagt aan de functie ervan'.

De kennisbasis biologie is onderverdeeld in vijf domeinen:

  • biologische eenheid;
  • instandhouding;
  • interactie;
  • voortplanting en evolutie;
  • dynamisch evenwicht.

Deze domeinen zijn niet bedoeld als achtereenvolgende hoofdstukken uit leerboeken, maar geven elk een bepaalde blik weer waarmee naar levende organismen gekeken wordt. Het domein Biologische eenheid vergelijkt organismen en vraagt naar de overeenkomsten en verschillen op het niveau van organismen, organen en cellen. De domeinen Instandhouding en Interactie vragen naar de manier waarop een organisme zichzelf in stand en in werking houdt. Bij Instandhouding gaat het om de inwendige mechanismen, bij Interactie om het contact met de omgeving. Het domein Voortplanting en evolutie onderzoekt de verbinding tussen de generaties. Dynamisch evenwicht vraagt naar de manier waarop e ecosystemen zichzelf in stand houden vanuit de activiteiten van de samenstellende organismen en het abiotisch milieu.