Webportalen

15 december 2021

Verschillende organisaties ontsluiten via webportalen informatie over het ERK en de gebruiksmogelijkheden.

  • De Raad van Europa biedt een CEFR-portal met informatie over de achtergronden, geschiedenis en actuele ontwikkelingen rond het ERK.
  • Ook ECML heeft veel documentatie en hulpmiddelen rond het ERK online verzameld. ECML biedt tevens een portal rond competenties waarover je als talendocent moet beschikken, met vanzelfsprekend aandacht voor taalvaardigheid.
  • Wil je nalezen wat Europa aan taalbeleid en documenten daarover heeft ontwikkeld? Een portal over taalbeleid van de Raad van Europa informeert en ontsluit.