Over het ERK internationaal

6 april 2023

Wil je graag de ERK-brontekst nalezen in het Engels? Of wil je lezen over het Companion Volume? Hier vind je de links naar deze teksten.

Companion Volume

In 2020 verscheen de actuele versie van het ERK: het Companion Volume.

Er wordt ook over het Companion Volume geschreven, bijvoorbeeld over de theoretische onderbouwing van het Companion Volume:

  • Piccardo, E., & North, B. (2019). The action-oriented approach. A dynamic vision of language education. Bristol: Multilingual Matters.

Ook verschenen in verschillende talen reviews over het Companion Volume. Ze laten zien wat de aanvullingen zijn ten opzichte van het CEFR (2001) en hoe die gewaardeerd worden. Een aantal voorbeelden:

Specifiek voor jonge leerders in de leeftijd 7-10 en 11-15 jaar zijn er descriptoren verzameld en gerelateerd aan de niveaus pre-A1 t/m B1+:

Case Studies

In 2022 verscheen het verslag van ervaringen met de nieuwe ERK-schalen over mediation, meertaligheid, online-interactie en fonologie uit lespraktijken in verschillende contexten in Europa. De auteurs vertellen over de uitdagingen en kansen die ze tegenkwamen, en de reacties van hun leerlingen, studenten en collega’s.

Voorlopers van het Companion Volume