Meertalige en pluriculturele competentie

21 april 2022

Een uitgangspunt in het ERK is dat we onze talige en culturele kennis niet in aparte vakjes in onze hersens opslaan, maar dat er steeds een wisselwerking tussen beide plaatsvindt, die bijdraagt aan de ontwikkeling van onze communicatieve competentie.

Het ERK beschrijft deze wisselwerking in drie schalen (pdf, 214 kB):

Mini diagram ERK

Het meertalige repertoire van een persoon bestaat uit de talen, taalvariëteiten of de woorden en uitdrukkingen uit andere talen die deze persoon passief en/of actief beheerst. Door allerlei ervaringen en contacten in je leven bouw je je repertoire steeds verder op. Je hebt een meertalige competentie ontwikkeld als je je meertalige repertoire functioneel en flexibel kunt inzetten om te communiceren, of om een nieuwe taal te leren. Bijvoorbeeld, je kunt ‘de boodschap van een tekst afleiden van teksten over hetzelfde thema die geschreven zijn in andere talen’ (B1), of ‘verschillende manieren van de tijd aangeven’ herkennen (A1).

Samen met je meertalige repertoire breid je ook je pluriculturele repertoire uit. Talen en culturen zijn namelijk onlosmakelijk van elkaar. Het ERK beschrijft hoe je omgaat met culturele diversiteit in je taalgebruik. Bijvoorbeeld, je kunt ‘elementaire culturele conventies zoals groetrituelen herkennen en toepassen (A2); of ‘risico’s van misverstanden die bepaalde manieren van communiceren oproepen, overdenken en uitleggen’ (B2).

Wat heb ik eraan als leraar?

Als leraar kun je leerlingen helpen deze competenties te ontwikkelen door activiteiten in de klas te doen die aansluiten bij de can do-beschrijvingen van deze schalen. In de can do-zoeker vind je alvast ter inspiratie een paar voorbeelden van activiteiten die bij de can do-beschrijvingen van deze drie schalen passen.

Wil je meer lezen over meertaligheid in de mvt-klas en over lesactiviteiten en projecten rondom meertaligheid? Ga naar de themapagina Meertaligheid.