Evaluatie

15 juni 2023

Heb je de tijd en is er op je school een cultuur om tussentijds en aan het eind projecten te evalueren of de (leer)doelen bereikt zijn? Kijk je daarbij ook naar de andere doelen die je (impliciet) had?

Werk je samen aan het vormgeven van het leergebied Mens en maatschappij of een ander samenwerkingsvak of project, dan stel je vaak andere doelen dan wanneer je een monovak geeft. Uit onderzoek blijkt dat scholen en teams zulke doelen niet altijd expliciet maken. Daardoor kunnen ze moeilijk evalueren of ze hun doelen bereiken, en hun programma daar eventueel op bijstellen. Vaak wordt het vermeende succes of het falen van projecten of combinatievakken afgemeten aan de doelen van de monovakken. Maar waren dat de enige doelen die je nastreefde?

Om te kunnen evalueren of je het goede doet (en dat ook goed doen), moet je samen heldere doelen stellen: wat willen we dat leerlingen door Mens en maatschappij aan (vak)inhouden en (vak)vaardigheden leren? Welke houdingen vinden wij op school belangrijk? Stel die doelen zo mogelijk SMART, en plan van tevoren ruim tijd in om tussentijds en na afloop van een project of een ontwikkelfase te evalueren: wat zien we? Wat hebben we gemeten (via beoordelingen / toetsen)? Wat is er merkbaar (in het gedrag van leerlingen en collega’s)? Evalueer zo mogelijk je eigen onderwijs en dat van je collega’s. En evalueer ook de manieren om samen te werken: wat gaat er goed, wat kunnen we verbeteren, en wat hebben we daarvoor nodig?