organisatie en schoolcultuur

26 oktober 2020

Draagt de organisatie van de school bij aan het slagen van vakoverschrijdende initiatieven en zo nee, wat kan er verbeterd worden? Welke rol speelt de cultuur van de school hierin?

Belangrijk voor het slagen van de samenwerking tussen jou en je collega’s is ook de cultuur en de organisatie van de school. Hoe ga je met elkaar en met leerlingen om? Wat wordt op jouw school gezien als goed onderwijs en wat is normaal als het gaat om toetsing en beoordeling? Hoe staan de vakken op de roosters, en hoe is overleg en samenwerking geregeld? Het antwoord op dit soort vragen verschilt van school tot school, binnen de school zelfs soms van team tot team. En zelfs kleine, haast onmerkbare verschillen of veranderingen in schoolcultuur of -organisatie kunnen grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld die samenwerking.

Schoolorganisatie en schoolcultuur zijn grote en complexe begrippen. Het is al moeilijk om er een goede definitie van te geven, laat staan om ze als team of als schoolleider te veranderen. Over de relaties tussen schoolcultuur en -organisatie en het vraagstuk van het vakoverstijgend samenwerken bestaat bij ons weten geen gericht wetenschappelijk onderzoek. Toch denken we wel een aantal tips te kunnen geven om te bepalen welke rol ze spelen.

Spreek met elkaar over de organisatie van het ‘schoolgebeuren’: waar loop je in de organisatie tegenaan tijdens de voorbereiding, in de uitvoer en in de evaluatie van je project of samenwerkingsverband? Wat zou helpen om een en ander soepeler te laten verlopen? En wie kan zo’n verandering voor elkaar krijgen?

Spreek met elkaar over de cultuur van de school. Hoe discussieer je je als docenten met elkaar over onderwijs? Hoe vaak kijk je bij elkaar in de keuken c.q. in de klas? Hoe geef je elkaar en je leerlingen feedback? Wat vindt men op school eigenlijk van vakoverstijgende projecten en/of het samenwerkingsvak, en waarom?

Ben je deel van een school, haar cultuur en haar organisatie, dan is het soms moeilijk om je voor te stellen dat het ook anders kan. Ga daarom, als je daar de gelegenheid voor hebt, het gesprek aan met collega’s van andere scholen. Hoe doen zij het? Hoe geven zij samen vorm aan projecten en samenwerkingsvakken, en hoe landt dat in hun organisatie? Wat werkt bij hen wel, en wat niet? En hoe hebben schoolcultuur en -organisatie daar op hun school invloed op? Dat zijn niet per se gemakkelijke, maar wel mooie en interessante gesprekken!