Schoolvisie

15 juni 2023

Wat wil de school dat leerlingen leren, hoe wil zij deze leerdoelen bereiken, en wat is de rol van leerlingen en docenten daarin?

De meeste scholen of teams werken vanuit een visie en/of een missie. Daarmee profileren zij zich in de buitenwereld én geven zij richting aan het onderwijs binnen de school, aan de pedagogiek, de didactiek en aan het schooleigen curriculum dat past bij haar populatie.

Verandering en vernieuwing op school zijn vaak gelinkt aan deze algemene visie – of zouden dat moeten zijn. Het helpt als deze visie zó concreet is dat jij als docent er doelen voor onderwijs aan kunt koppelen. Ga je aan het werk met het opnieuw vormgeven van je vak? Of ga je samen met collega’s je vakken met elkaar verbinden in een project of een samenwerkingsvak? Dan zullen de doelen die je daarbij formuleert een relatie moeten hebben met die van de schoolorganisatie.

Het omgekeerde kan ook voorkomen. Als je nieuwe projecten of een samengesteld vak ontwikkelt, met de doelen die daarbij horen, dan heeft dat mogelijk ook uitwerking op de doelen van de organisatie.

Meer informatie over visieontwikkeling lees je in de Curriculumwaaier.