Meer weten

9 augustus 2021

verantwoording

De Handreiking samenwerking MM-vakken is tot stand gekomen via een co-creatie van SLO en (voorheen) het lectoraat didactiek van de gammavakken, Fontys Lerarenopleiding, Tilburg. Contactpersoon: Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl.