Communicatie

26 oktober 2020

Hoe communiceert de schoolleiding over de schoolvisie? Hoe communiceren jij en je collega’s over je project of samenwerkingsvak? Hoe communiceer je onderling – bijvoorbeeld over de doelen van je inspanningen?

Samenwerken vraagt om communicatie, ook als de pilotfase van je project voorbij is. Zelfs als je al jaren samen vormgeeft aan mens en maatschappij, blijft het zaak om af te stemmen. Een school die kiest voor projecten of gecombineerde vakken heeft de verantwoordelijkheid om deze afstemming mogelijk te maken en ook ná de pilotfase te blijven faciliteren.

Samenwerken vraagt ook om een ándere communicatie naar buiten toe. Als je in de onderbouw samen andere doelen stelt met projecten of vakken en daar ook andere vormen voor vindt, dan is het goed dat ook andere collega’s dat weten – bijvoorbeeld die in de bovenbouw.

Ook richting ouders is het goed om open te zijn over wat je met mens en maatschappij op school beoogt. Daarmee schep je duidelijkheid en voorkom je dat een samenwerkingsverband of een nieuw vak ’s avonds aan de keukentafel wordt beoordeeld op wat ouders zich herinneren van de vakken die ze vroeger zelf hadden.

Claim dus gerust een paragraaf in de schoolgids om uit te leggen wat je met je onderwijs wilt en waarom, en kom daar bij tafeltjesavonden ook gerust op terug.