Achtergrondinformatie

21 november 2019

De wettelijke kaders van de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie vormen de basis voor het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Vanuit dit leerplankader zijn de leerlijnen en de handreiking voor het speciaal onderwijs ontwikkeld.

Naast de bovengenoemde uitgangspunten spelen nog een aantal vooropgestelde richtlijnen een rol binnen het ontwerp van het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Zo dient de inhoud van de pabo kennisbasis als richtlijn. Ook is gebruik gemaakt van recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen kunst- en cultuuronderwijs. Meer gedetailleerde achtergrondinformatie vind je in bijgaande download.