Zoeken en plannen

3 oktober 2019

Het is belangrijk om de nodige tijd te besteden aan een goede planning en aan het beantwoorden van de vraag of welke informatie/materialen je nodig hebt en waar je die kunt vinden.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak beschrijf je kort hoe je het hele traject van je onderzoek vorm gaat geven en wat de tijdsplanning is. Vraag je af of een gidsexperiment nodig is.
Zorg, als je het onderzoek samen met een of meer klasgenoten doet, voor een goede taakverdeling.

Lijst van te raadplegen bronnen

Werk van het begin af aan met een literatuurlijst/bibliografie volgens een vast systeem, bijvoorbeeld APA6.

Lijst van benodigde materialen.

Maak een overzicht van materialen die je voor je onderzoek nodig hebt en denk nar over benodigde veiligheidsmaatregelen.

Meetopstelling.

Bedenk en beschrijf (teken) de benodigde meetopstelling.

Afspraken

Maak afspraken met de docent of de TOA over de beschikbaarheid van een laboratorium- of practicumruimte en probeer de meetapparatuur uit (lees de handleiding).

Gidsexperiment

Een gidsexperiment kan een vereenvoudigde of verkorte vorm van het eigenlijke onderzoek zijn, maar ook het uitproberen van meettechnieken of waarnemingsprotocollen. Als je een gidsexperiment uitvoert, ga dan na of het beoogde onderzoek uitvoerbaar is, en als dat het geval is, hoe je dat gaat doen.